Nájdete nás na Novoveskej 941 v Šaštíne – Strážach. Nachádzame sa vedľa cukrárne Kotvička.

X